· technologie třetího tisíciletí - nové detekční algoritmy zaručující rychlé a spolehlivé rozpoznání požáru již v počáteční fázi
· interaktivní multisenzory a senzory včetně detekce oxidu uhelnatého
· varianty kompaktních ústředen až do 1000 adres pro nákladově optimalizovaný návrh a výstavbu systémů elektrické požární signalizace
· zcela volná topologie požární linky - kruhová i nekruhová vedení s možností libovolného větvení a odbočování
· vysoce odolný a rychlý komunikační protokol požární linky zaručující bezpečný provoz v průmyslovém prostředí i s nestíněnými kabely
· rozsáhlé možnosti připojení periferních zařízení, nadstavbových a řídících počítačových systémů a síťování ústředen.

Popis systému
ZETTLERâ Expert je moderní adresovatelný analogový systém pracující na základě tyco MX TECHNOLOGY využívající nejnovější detekční principy:
· MX FASTLOGIC - detekční algoritmus pracující na bázi fuzzy logic, který vyhodnocuje změnu koncentrace kouře se současnou změnou teploty.
· MX HPO - teplotně kompenzovaný opticko-kouřový princip.
· MX CCO - teplotně kompenzovaná detekce oxidu uhelnatého.
Použití těchto principů zvyšuje rychlost a spolehlivost detekce.
Systém ZETTLER®
Expert nabízí jak kompaktní, tak modulární ústředny: