V současné společnosti v souvislosti s koncentrací hodnot, jejich vzájemnou provázaností a růstem odpovědnosti konkrétních vlastníků nabývá požární ochrana a snížení rizika požáru na významu více než kdykoli předtím.
     Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k zjištění požáru v jeho počáteční fázi a významně přispívá k ochraně životů osob a majetku.
     Naše firma dodává systémy EPS ZETTLER, které jsou určeny pro ochranu všech typů objektů a jsou schopny spolehlivě pracovat ve všech provozních podmínkách. Pro malé objekty je určen systém ECLIPSE C s kolektivní adresací, pro střední a velké objekty adresovatelný systém LOOP 500 s diagnostickými hlásiči požáru a analogový adresovatelný systém ZETFAS 1000 / 3000 s adresovatelnými sensory a multisensory s vyhodnocením na bázi fuzzy logic.
     Jako novinku též nabízíme adresovatelné analogové systémy elektrické požární signalizace ZETTLER Solo a ZETTLER Expert. Jejich předností je volná topologie adresovatelného vedení umožňující libovolné větvení a odbočování z vedení.
     Pro jednotlivé systémy jsou k dispozici tlačítkové hlásiče požáru, automatické hlásiče požáru pracující na principu vyhodnocení různých požárních veličin a speciální hlásiče požáru, jako lineární hlásič kouře, lineární tepelný hlásič, tepelný hlásič pro vysoké teploty, hlásič CO pracující na principu detekce oxidu uhelnatého, nasávací systémy a v neposlední řadě kompletní řada adresovatelných hlásičů požáru do prostředí s nebezpečím výbuchu.
     Systémy jsou doplněny celou řadou prvků sloužících k ovládání a monitorování navazujících zařízení, například stabilních hasících zařízení, požárních klapek, klimatizace, výtahů, energetických zdrojů a jsou schopny integrace jak s ostatními bezpečnostními systémy, tak i se systémy řízení budov. Nedílnou součástí systémů jsou i zařízení pro přímé spojení EPS s hasičským záchranným sborem (přenosová zařízení, obslužné polea klíčový trezor požární ochrany) stejně jako signalizační zařízení (sirény, majáky, požární zvonky atd.)

Plamenný hlásič S 261f+

P&K OCHRANA veřejná obchodní společnost
Evropská 957/42
Cheb
PSČ 350 02

Telefon: 354431547
Fax: 354431547
El. adresa:
panec@quick.cz