GALAXY
Ústředny skotské firmy  MICROTECH  SECURITY jsou určeny pro zabezpečení objektů s nejvyššími riziky.  Podle rozsahu EZS je možno dodávat GALAXY ve verzích 60, 128, 500, 504 a 512. Modulárnost, kapacita a programové možnosti umožňují po instalaci systému jeho další rozšíření a libovolné přeprogramování dle nových požadavků. Ovládání systému je prováděno pomocí klávesnic s LCD displejem nebo kartami přístupového systému. Správce systému může kdykoliv libovolně přidělovat, měnit či rušit jednotlivým uživatelům přístupové kódy s různými zónovými, časovými a úrovňovými oprávněními.  Jednotlivé typy se liší počtem zón, výstupů, čteček, uživatelů a počtem softwarových spojů.

 • modulární snadno rozšiřitelný systém s vestavěnou kontrolou vstupů
 • Až 4 komunikační sběrnice, každá s dosahem do 1 km
 • Integrovaná kontrola vstupu provázaná s EZS umožňuje řídit přístup do dveří a ovládat EZS kartou
 • Až 1000 posledních událostí EZS s datem a časem události
 • Samostatná historie až pro 1000 průchodů čtečkami
 • Softwarové spoje umožňují vytvářet logické vazby mezi zónami, výstupy, kódy, klávesnicemi a časovači
 • Funkce pro automatický provoz systému
 • Podmínečné zapínání grup  - vytváření logických vazeb mezi grupami
 • Sedm volně konfigurovatelných uživatelských úrovní s diferencovaným přístupem do menu
 • Až 512 zón 45-ti typů
 • Až 260 výstupů 65-ti typů
 • Až 200 uživatelských kódů a 300 karet
 • Až 32 podsystémů (grup)

GALMAX

 • Bezdotyková čtečka karet nebo přívěšků s integrovaným rozhraním pro řízení kontroly vstupu. Připojuje se přímo na datovou sběrnici ústředny Galaxy.
 • Umožňuje ovládání a monitorování jedněch dveří nebo aktivaci vybrané položky menu.
 • Kromě řízení přístupu do dveří lze u vybraných uživatelů kartou nebo přívěškem ovládat systém (zapínat nebo vypínat ze střežení nebo získat přístup do vybraného menu ústředny).
 • Při vhodném naprogramování automaticky vypíná při pokusu o vstup do zastřežených prostor EZS nebo brání vstupu uživatelů, kteří nemají dostatečné přístupové úrovně. Takto se snižuje riziko vyvolání falešných poplachů.