GSM brána GATE 10
Umožňuje připojit k síti GSM jakékoliv další telefonní zařízení, které pro svoji správnou funkci vyžaduje pevnou telefonní linku. Tímto zařízením může být ústředna EZS, telefonní přístroj, pobočková telefonní ústředna, hlasový nebo digitální komunikátor a podobně. K bráně lze připojit záložní akumulátor z důvodu případného výpadku napájení. Dále má:

 • 2 galvanicky oddělené výstupy - dálkové ovládání pomocí volání tónovou volbou nebo zasláním SMS na GATE 10. Tyto výstupy lze využít k ovládání zařízení v objektu (topení, EZS ..). Aktuální stav těchto výstupů lze dálkově zjišťovat pomocí zavolání telefonem (brána odpoví krátkým nebo dlouhým pípnutím pro každý výstup) nebo zasláním SMS (brána odpoví SMS obsahující stav obou výstupů).
 • 2aktivační vstupy - po aktivaci některého z nich brána zavolá na předem naprogramované tel. Čísla nebo zašle SMS. Celkem lze naprogramovat 3 tel. Čísla pro volání a 3 tel. Čísla pro SMS. V případě volání vytočí tel. Číslo a upozorní na aktivaci vstupu (poplach, překročení mezní hodnoty hlídané veličiny …) vysíláním modulovaného tónu. Je rozlišeno, který vstup byl aktivován. V případě SMS zašle zprávu s rozlišením obsahu dle vstupu.
 • Možnost uživatelského programování všech vlastností brány pomocí připojeného mobilního telefonu nebo dálkově pomocí SMS a volání DTMF

GSM pagery P16, P20/ P16 a P20 GPS
Jsou určeny k zabezpečení, kontrole a ovládání motorových vozidel, rekreačních objektů, garáží a jako doplněk k EZS. Přenos je uskutečněn pomocí GSM sítě v podobě volání nebo SMS. Dále umožňuje:
 • Sledovat dálkově výpadek napájení a slabé záložní baterie
 • Ovládat různá zařízení
 • Zjišťovat stav vstupů pomocí SMS nebo DTMF
 • Zapnout odposlech prostoru z externiho mikrofonu
 • Zjistit geografickou polohu pageru
 • Pracovat samostatně jako malá poplachová ústředna
 • Připojit dálkové ovládání vestavěného autoalarmu
 • Připojení různých poplachových čidel
 • Definovat až 9 tel. Čísel pro volání a přenos SMS, funkce udržovacího volání  (obnova kreditu
 • Funkce automatické dálkové kontroly, možnost připojení do celorepublikového systému pro ochranu a vyhledávání vozidel, věcí a osob