Jistě máte zájem, aby vaši zaměstnanci byli odměňováni podle toho, co skutečně odpracovali. Pokud ve Vaší firmě pracuje okolo padesáti zaměstnanců, není ruční evidence docházky ideální. Jedině pořízením docházkového systému získáte skutečný a přesný přehled o odpracovaných hodinách.
     Zavedení moderního docházkového systému s sebou přináší řadu dalších možností využití identifikačních prvků. Velmi rozšířené jsou aplikace, které Vám umožňují sledování a kontrolu vstupních a vjezdových míst do areálu společnosti. Mezi nejčastější instalace přístupového systému se řadí ovládání vjezdových závor na firemní parkoviště, vstupy do administrativních budov, kanceláří, zaměstnaneckých šaten a dalších míst, která vyžadují zvýšenou kontrolu pohybu osob.
     Přehledný obslužný software využívá společné databáze zaměstnanců docházkového systému a následná provázanost obou aplikací vytváří efektivní a výkonný organizační nástroj, který Vám pomůže vyřešit řadu problematických provozních záležitostí.
     Přístupový systém Vám zajistí přehledné informace o pohybu osob v areálu Vaší společnosti. Můžete si ověřit který zaměstnanec v kolik hodin vstoupil do vybraných dveří, můžete sledovat zpětně evidenci průchodů u jednotlivých vstupních míst, apod. Přístupový systém Vám umožňuje nastavení rozdílných přístupových práv, včetně časově definovaného omezení přístupu zaměstnanců (např. zákaz vstupu do areálu společnosti o víkendu, v noci, apod.).
     Nabízíme systémy různých výrobců dle požadavků zákazníka, způsobů identifikace (bezdotykové karty, čipy, magnetické a čárové kódy).
     Na doprovodných obrázcích jsou čipové a bezdotykové terminály výrobce SYSTÉMY AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE s.r.o.

  • pro registraci se používají bezdotykové karty nebo čipy
  • registrace se provádí přiložení karty (čipu) a volby příslušné klávesy
  • možnost registrace příchodu, odchodu a přerušení pracovní doby
  • displej zobrazuje čas, jméno zaměstnance a právě prováděnou registraci
  • volitelně terminál zobrazuje saldo odpracovaných hodin
  • terminál je možné umístit v nezateplených prostorách

P&K OCHRANA veřejná obchodní společnost
Evropská 957/42
Cheb
PSČ 350 02

Telefon: 354431547
Fax: 354431547
El. adresa:
panec@quick.cz