VanGuard MUX pro 4, 9 a 16 Kamer
Inteligentní kamerové monitorovací systémy na PC


1. Monitorování objektu 4, 9 a 16 videokamerami současně.
Na obrazovce můžete sledovat 4, 9 anebo 16 různých lokalit současně v  zobrazovacích oknech a to v plno barevném anebo černobílém zobrazení. Také můžete sledovat dění před libovolnou kamerou v reálném móde ("Live" plnohodnotný PAL).

2. Digitální videozáznam s detektorem pohybu.
Digitální videozáznam obrazu může běžet trvale, nebo se aktivuje až v případe následujících událostí:
- zaznamenání pohybu v zorném poli kamery (funkci pohybového detektoru) VanGuard nahrává událost v předstihu (0..50 snímek) s údajem o čase a datumu a také nastavený časový úsek po poplachu (doběhový čas) umožňuje zaznamenat 0..50 snímek.
- Při zázname je možné mezi snímky vkládat mezeru . Šetření místa na HD.

3. Digitální videopřehrávač VanPlayer
Videopřehrávač můžete používat souběžně s monitorováním a nahráváním. Zaznamenané údaje si můžete kdykoli přehrávat od libovolného okamžiku buď souvisle nebo snímek po snímku. V zázname je možné nastavit automatické vyhledávání poplachových snímků na základě procentuální velikosti změny obrazu. Také je možné libovolný snímek vytisknout  na tiskárně nebo ho uložit ve formátu  jpg. Ze záznamu můžete vystřihnout libovolnou videosekvenci a uložit ji jako samostatný soubor nebo nechat přehrávat v smyčce. Pro záznam můžete zvolit normálně nebo vysoké rozlišení. Systém umožňuje také okamžité vyhledání snímku podle zadaného času záznamu.


P&K OCHRANA veřejná obchodní společnost
Evropská 957/42
Cheb
PSČ 350 02

Telefon: 354431547
Fax: 354431547
El. adresa:
panec@quick.cz